Контакти

Доктор Димитър Джупанов е роден през 1961 г. в град Разлог. През 1987 г. завършва с отличие висшето си медицинско образование в Киевския медицински институт. От 1987 до 1989 г. работи като лекар във Вътрешно отделение на болница Разлог, от 1989 до 2000 г. е началник на отделение по хемодиализа в същата болница, а от 2001 г. до сега е семеен лекар. Специализирал вътрешни болести, обща медицина, нефрология, геронтология, хемодиализа и трансплантация в различни европейски клиники-Австрия, Германия, Франция, Холандия, Белгия, Кипър, Испания и др. Работил е по различни европейски проекти-за превенция и промоция на здравето, интеркултурно обучение на медицински сестри в Европа, медицинско обслужване на малцинствени групи, трансгранично сътрудничество, медицински туризъм и др. Съосновател на две асоциации с френско участие за подпомагане  лечението на пациенти на хемодиализа. Доктор Джупанов е специалист по вътрешни и бъбречни болести, има диплом по здравен мениджмънт .Владее пет чужди езика-английски, немски, руски, френски и украински.

Семеен с една дъщеря.

Доктор Димитър Джупанов се занимава с алтернативна медицина от 1983 година. Участва в различни курсове, обучителни програми, научни конференции и симпозиуми с учени и преподаватели от Австралия, Австрия, България, Гърция, Германия, Русия , Украйна, Швейцария, Франция, Италия, Испания, Китай, Корея, Малайзия, САЩ, Индия и др. Основни области и интереси-ирисова диагностика и склерология, квантова биорезонансна диагностика, йога и цигун, Аюрведа, китайска, корейска, японска и тибетска медицина, хомеопатия, ароматерапия, шуслерови соли, цветна терапия на Бах, фитотерапия ,хранене и диететика, психо-невро-ендокринна имунология и епигенетика и др. Дипломиран специалист по хомеопатия, квантова биорезонансна диагностика, холистична ирисова диагностика и склерология ,Метод на Саломе .Автор на две книги:1.Класическа ирисова диагностика 2.Диагностика по лицето, езика, ноктите, склерология и др. Привърженик на интегративния подход в медицината-съчетание на достиженията на съвременната медицина с добрите практики на алтернативните методи за диагностика и лечение.

Доктор Димитър Джупанов е администратор на лични данни. За целите на своята дейност като лечебно заведение и търговско дружество, „ Д-р Димитър Джупанов-Здраве „ ЕООД  обработва лични данни на физически лица в строго съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните – GDPR), Закона за защита на личните данни и нормативните актове в сферата на здравеопазването.

Електронна поща за контакти:

hokusai@abv.bg
d_rdjupanov@yahoo.com